New Posts

2 May 2018, 10:05 AM GMT

Tá sé fógartha ag Comhaltas Ceoltóirí Éireann go gcruthóidh sé dhá phost shinsearacha nua i gCultúrlann na hÉireann chun tacú le Clár Forbartha CCÉ agus chun feabhas a chur air agus é a leathnú in Éirinn agus thar sáile. Beidh an tuarastal inchaibidle.

Ní foláir d’iarratasóirí na nithe seo a leanas a bheith acu:


Comhaltas Ceoltóirí Éireann has announced that it will create two new senior posts at Cultúrlann na hÉireann to support, enhance and expand the Development Programme of Comhaltas at home and abroad. Salary will be negotiable.

Applicants will be required to have:

Download: Application Form

Posted By Eolas

[Leave A Comment]

RSS Feed (What is this?)