Fleadh '98 Buíochas

By Pádraig O Láimhín

Mo bhuíochas, a Ardchomhairle
A d'éist lenár nglórtha,
Lenár n-árgóintf uile
dir fios agus fath.
Thug sibh deis eile
Do Mhuintir an larthair
Brat Chomhaltais a ardú
I lár Bhéal an Atha.

Tá na leapachaí ceannaithe
Is na lathair in airithe
Na constaic ceansaithe
Gach rud séimh agus seoidh
Na rialacha athraithe
Is imeachtaí beartaithe
A chuirfeas failte as cuimse
Roimh an bhFleadh is Sam Og.

Inis Córthaidh ná bí buartha
Nach bhfuair sibh laimh in uachtar
San choimhlint bhí ruathair
A chuir muide faoi stró
Ach i gcuideacht, bhur ndúthracht
Leirigh sibh bhur n-uaisleacht
A dhéanann cairde nios dlúithe
Loch Garman is Maigh Eo.

I praise Enniscorthy
They too have been worthy
How similar our journey
Through history's fate.
But as its our turn then
Lets meet in Ballina again
'97 was for Learnin'
But '98 will be great.

(Padraig had composed the following verse in the event of Enniscorthy having won the Fleadh for 1998!)

I praise Enniscorthy
They have been deemed worthy
How similar our journeys
Through history's fate
We congratulate these men
We'll stand by Slaney with them
To celebrate a rebellion
And Fleadh '98.